Kalatalu Härjanurmes varustab kalaga paljusid mainekaid kalapüüki pakkuvaid turismiettevõtteid üle kogu Eesti. Klientidele on oluline kindlus, et nad saavad kvaliteetse kala ühelt tarnijalt läbi terve hooaja. Kalatalu Härjanurmes tagab tarnekindluse oma lojaalsetele klientidele.
Erinevatest kasvandustest kala tiiki ostes suureneb risk, et koos kalaga tuuakse kaasa mõni soovimatu probleem või haigustekitaja. Kuna probleemid ei  pruugi ilmneda kohe, võib algallika tuvastamine hiljem olla keeruline. Meie vastutame oma kvaliteedi eest. Härjanurme kasvandus on riiklikult tunnustatud ja omab ka eluskala transpordi luba. Eluskala transpordiks on meil kasutada kolm erineva suurusega erivarustusega autot, mis veavad maksimaalselt 800kg eluskala korraga ning kaks kaubikut kandevõimega 400kg eluskala. Me suhtume bioturvalisusse maksimaalse rangusega, mistõttu teiste kasvanduste kala transpordi teenust me ei paku.
Eluskala (ka noorkala) müügil välisriikidesse anname eelneval kokkuleppel kaasa EU veterinaarsertifikaadi.